Søk

Vil du spille i korps?

Halden skolemusikkorps har plass til flere musikanter.  Vi rekrutterer elever fra Hjortsberg, Gimle, Låby, Os og Berg. De fleste er rundt 8-10 år når de begynner, men opplæringen kan også tilpasses alder.
 

Korpset er delt inn i tre ulike nivåer. Første året er musikanten «aspirant». Deretter går man videre til «rekruttene» som delvis spiller i hovedkorpset sammen med de eldste musikantene. Til slutt ender musikantene «seniorkorpset», som omfatter de eldste musikantene. 

Aspirantene har fellesøvelse torsdager fra 17.00-18.15. Rekruttene og seniormusikantene har øvelse etter aspirantene. I tillegg får musikantene individuell undervisning i det instrumentet de spiller. Tiden for enkeltundervisningen varierer fra instrument til instrument. Korpset stiller med instrument og uniform! 

Vi har fremdeles plass til flere aspiranter! Vi tar vanligvis imot nye aspiranter om høsten, men tar veldig gjerne en prat i løpet av året også!! Ta gjerne kontakt via e-post hsmk@haldensmk.no, så kan vi ta en prat.  

Nyheter fra NMF

Statsbudsjettet: Styrket tilskuddsordning for økt deltakelse

Statsbudsjettet for 2023 er stramt. Det er imidlertid lagt opp til en markant økning for å få enda flere med i frivillig aktivitet.

Bli med i European Youth Brass Band 2023 i Malmø

Foto: Haakon Mogstad

Vil du være med i et Europeisk musikkfellesskap?

NMF søker musikere til European Youth Brass Band (EYBB) 2023. Frist for å søke er 15. november 2022.

Hyller kvinnelige komponister i Bergen

Lørdag 8. oktober inviterer Bjørsvik Brass til konsert i Nykirken. Det er kvinnelig komponister som står i fokus, inkludert deres egne tubaist og komponist Elisabeth Vannebo. Konserten starter 19:30.

Driftes av Styreportalen AS