Kontakt oss

Styret, komiteer & musikalsk ansvarlige

Korpset har en mangslungen virksomhet som omfatter alt fra pedagogikk og musikalsk ledelse, organisering av konserter og andre arrangementer, til økonomi og markedsføring. For å drifte dette har korpset egne ansatte som har ansvar for det musikalske,  et foreldredrevet styre som tar seg av den daglige driften og komitéer som har ansvar for f. eks. uniformer eller korps-turer. 

Den enkleste måten å komme i kontakt med oss på, er via kontaktskjemaet nederst på skjermen. Skriv inn hva du har på hjertet, så svarer vi så fort vi kan. Om det haster kan du forsøke kontakte rett person direkte. Fravær meldes fra på Tutti (en app) eller dirigent via SMS.

Styret & komiteer

Styret har ansvar for den daglige driften av korpset, komiteene tar ansvar for sine områder.
Leder
Freddy Sten Olsen
Tel.: 419 01 801
E-post: frsteols@icloud.com
Operativ nestleder 
Anita Hovland Bjørnes
Tel.: 97636998
E-post: depois_anita@hotmail.com
Strategisk nestleder
Anne Marthe Bodal Bye
Tel.: 97662304
E-post:annemarthe.bodal@gmail.com
Materialansvarlig og webmaster
Jon Rongen
Tel.: 913 11 275
E-post: jon.rongen@gmail.com
Loppemarked og dugnader
Frank Roberg
Tel.: 472 92 223
E-post: borarf@gmail.com
Sekretær
June Berger
Tel.: ---
E-post: 
Økonomi
Mary Grace Pernevi
Tel.: 907 48 236
E-post: marygrace.pernevi@gmail.com
Uniformer - komite
Nadia/Beatriz/Jeanette
Tel.:  479 63 173 /911 80 902/
E-post: nadia.tillgren@gmail.com / beatriz.carriches@gmail.com

Dirigenter og instruktører

De musikalsk ansatte har ansvar for undervisning og musikalsk ledelse.
Dirigent hovedkorps
Christian Tveitan
Tel.: 415 40 516
Dirigent aspirantkorps
Mona Bråten
Tel.: 915 37 236
Instruktør grovmessing
Lars Eliseussen-Skalle 
Tel.:476 84 98
E-post: 
Instruktør klarinett
Mona Bråten
Tel.: 915 37 236
Instruktør saksofon
Arild Elnes
Instruktør fløyte
Magdalena Sendrowicz
Instruktør trompet
Runar Jansen
Tel.:  932 06 746
Instruktør slagverk
Frederik Villmow
Tel.:  932 14 692

Kontaktskjema

Søk
Driftes av Styreportalen AS